หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2040 – ภาษาอื่น ๆ