หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2031 – ภาษาอื่น ๆ