หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1977 – ภาษาอื่น ๆ