หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1955 – ภาษาอื่น ๆ