หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1941 – ภาษาอื่น ๆ