หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1931 – ภาษาอื่น ๆ