หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1930 – ภาษาอื่น ๆ