หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1926 – ภาษาอื่น ๆ