หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1905 – ภาษาอื่น ๆ