หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1900 – ภาษาอื่น ๆ