หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1841 – ภาษาอื่น ๆ