หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1834 - ภาษาอื่น ๆ