หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1822 – ภาษาอื่น ๆ