หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1766 – ภาษาอื่น ๆ