หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1754 – ภาษาอื่น ๆ