หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1750 – ภาษาอื่น ๆ