หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1748 – ภาษาอื่น ๆ