หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1740 – ภาษาอื่น ๆ