หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1724 – ภาษาอื่น ๆ