หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 840 – ภาษาอื่น ๆ