หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 80 – ภาษาอื่น ๆ