หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 790 - ภาษาอื่น ๆ