หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 770 – ภาษาอื่น ๆ