หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 740 – ภาษาอื่น ๆ