หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 70 – ภาษาอื่น ๆ