หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 530 - ภาษาอื่น ๆ