หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 510 – ภาษาอื่น ๆ