หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 500 – ภาษาอื่น ๆ