หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 470 – ภาษาอื่น ๆ