หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 40 – ภาษาอื่น ๆ