หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 260 – ภาษาอื่น ๆ