หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 2010 – ภาษาอื่น ๆ