หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1990 – ภาษาอื่น ๆ