หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1970 – ภาษาอื่น ๆ