หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1960 – ภาษาอื่น ๆ