หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1960 - ภาษาอื่น ๆ