หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1940 – ภาษาอื่น ๆ