หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1930 - ภาษาอื่น ๆ