หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1930 – ภาษาอื่น ๆ