หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1910 – ภาษาอื่น ๆ