หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1810 – ภาษาอื่น ๆ