หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1790 – ภาษาอื่น ๆ