หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1780 – ภาษาอื่น ๆ