หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1700 – ภาษาอื่น ๆ