หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1640 - ภาษาอื่น ๆ