หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1640 – ภาษาอื่น ๆ