หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1530 – ภาษาอื่น ๆ