หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1520 - ภาษาอื่น ๆ