หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1520 – ภาษาอื่น ๆ