หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1510 – ภาษาอื่น ๆ