หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1500 – ภาษาอื่น ๆ