หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1340 – ภาษาอื่น ๆ