หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1000 – ภาษาอื่น ๆ