หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 10 – ภาษาอื่น ๆ